Elérhetőségeink


1142 Budapest,
Erzsébet királyné útja 49.+361 7999 081
+361 3838 336
(telefon)


+361 7999 080
(fax)kozpont@zszszk.hu

Partnereink:

Gyógyszertárat ajánlunk

 

Nappali ellátás – fogyatékosok nappali otthona

 

Nyitvatartási idő: munkanapokon: 800 – 1600-ig

A nappali ellátás 6-8 fős gondozási csoportokban zajlik, többfunkciós termekben, reggel 8, és délután 16 óra között.

A csoportok kialakítása során az ellátottak életkorának és fejlettségi szintjének figyelembe vételére törekszik az intézmény. A csoportok irányítását a gondozók, és a terápiás munkatárs segítségével és felügyeletével végzik.

Szabadidős tevékenységek szervezésével, hivatalos ügyek intézésének segítésével, szakmai információk nyújtásával a rászorulók integrálását erősítjük.

A nappali ellátás kereteiben való gondoskodás megelőzi azt, hogy kialakuljon a fogyatékos személy teljes függősége családjától, illetve a segélyekre szoruló inaktív életforma.

 

Nappali ellátás keretében biztosított szolgáltatások:

- Tisztálkodási lehetőség
- Mosási lehetőség
- Étkeztetés, élelmezés
- Orvosi ellátás
- Gyógytorna

 

Szabadidős tevékenységek (közösségi igény szerint):

- asztalitenisz
- kártya/társasjáték/rejtvény – szellemi vetélkedők
- kirándulás évente két alkalommal
- kiállítás, színházlátogatás
- TV, rádióhallgatás
- folyóiratok, könyvek
- főzés, konyhai ismeretek
- ének / tánc / színjátszás
- ünnepekre való felkészülés, intézménydíszítés, valamint az ünnepek méltó megünneplése

 

Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében:

Az ellátottaknak lehetőségük van az intézményben segítséget kérni hivatalos ügyeik intézéséhez az intézmény szakdolgozóitól, például:

- kérelmek megírása
- nyomtatványok kitöltése, benyújtása
- egyéni ügyek intézése (pl. csekkbefizetés).

 

Fejlesztő foglalkoztatás

 

Intézményünk a fogyatékos, illetve halmozottan sérült személy számára a nappali ellátáson túl, fejlesztő foglalkoztatást is biztosít, európai színvonalú, akadálymentes körülmények között. Feladatunknak tekintjük, hogy az intézményben ellátottak képesek legyenek - állapotukhoz mérten - önállóságuk fejlesztésére, a külső motiváció szerepét átvegye az önmagukkal szemben támasztott igényesség, környezetüket mélyebben megismerő érdeklődés. A folyamatosan végzett munka hozzájárul a fogyatékos emberek munkaképességének megőrzéséhez képességeik fejlesztéséhez, emellett javítja önbizalmukat és önértékelésüket, nem utolsó sorban elősegíti a társadalmi integrációjukat.

 

Szolgáltatások, melyek megrendelhetőek intézményünktől:

- Fóliázás
- Pántolás
- Borítékolás
- Hajtogatás
- Etikettezés
- Zsugorfóliázás

Egyedi termékeink, melyek szintén megrendelhetőek intézményünktől