Elérhetőségeink


1142 Budapest,
Erzsébet királyné útja 49.+361 7999 081
+361 3838 336
(telefon)


+361 7999 080
(fax)kozpont@zszszk.hu

Partnereink:

Gyógyszertárat ajánlunk

Szolgáltatásaink igénybevételének módja

 

A szolgáltatási igény jelzésére bárki jogosult. A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni. Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

Az ellátások keretében nyújtott személyes gondoskodást elsősorban az ellátást igénybe vevő lakóhelyéhez legközelebb eső intézményből kell biztosítani, azonban ettől kérelemre vagy kapacitás hiány miatt el lehet térni. Például: az ellátott közlekedés szempontjából könnyebben megközelíthető intézményt szeretné felkeresni, vagy az adott klubban a létszám betelt, de másik klub rendelkezik szabad férőhellyel.

Az étkezésre, valamint a házi segítségnyújtásra, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra irányuló kérelmet a Gondozási Csoportok csoportvezetőinél, idősek klubjába történő felvétel esetén az Idősek Klubja vezetőinél kell benyújtani.